Past President

 • Late Badri Prasad Khaitan(1946-47)
 • Late Anandilal Poddar(1948-49)
 • Late Madan Gopal Poddar(1950)
 • Late B. N. Chaturvedi(1951-1953)
 • Late Ram Kumar Agarwal(1954)
 • Late Madan Gopal Rungta(1955-1956)
 • Late Lal Chand Kanoi(1957)
 • Late Madan Lal Shroff(1958)
 • Late B. P. Poddar(1959-60), 1968-69)
 • Late R. K. Bhuwalka(1961-1963)
 • Late R. P. Patodia(1964-67,1970,1975-77)
 • Late S. R. Goenka(1971,73,81-83,87-88)
 • Late Dhan Raj Rajgarhia(1972, 1988-89)
 • Late Sree Lal Mohta(1977-78)
 • Late Rajendra K. Poddar(1978, 1983-84)
 • Late K. L. Dhandhania(1979-1980)
 • Late P. L. Khaitan(1980-9181)
 • Late D. N. Poddar(1984-87)
 • Late Basu Deo Kanoria(1989-1991)
 • Sri G. D. Bhaiya(1991-94,97-98,03-04)
 • Sri S. K. Jain(1994-1997)
 • Sri Mohan Lal Tulsian(1988-2001)
 • Sri Pawan Kumar Jain(2006-2007)
 • Sri Subir Poddar(2007-2008)
 • Sri G. P. Kejriwal(2008-2009)
 • Sri Sitaram Sharma(2009-2010)
 • Sri Jiwraj Sethia2010-2011)
 • Sri Alok Garodia(2011-2012)
 • Sri Santosh K. Saraf(2012-2013)
 • Sri Shyam Sunder Agarwal(2013-2014)
 • Sri Sushil Poddar(2014-2015)
 • SRI GAURANG Y. BHATT2015-16
 • SRI HARISH KUMAR SINGHANIA2016-17
 • SRI SHIV KUMAR LOHIA2017-18
 • SRI SHARAD KUMAR KEDIA2018-19
 • Sri Surendra Kumar Tulsian2019-21
 • SHRI VIVEK GUPTA2021-22